Виктор Шаубергер и живата енергија на водата

Виктор Шаубергер бил австриски шумар од почетокот до средината на 20 век, кој направил некои извонредни откритија за природата на водата. Неговиот интерес за водата започнал еден ден кога гледајќи во една река почнал да размислува дали и неговата свест тече како водата. Па, се обидел и самиот да „стане“ вода. Тоа е древна техника на знаење заснована на следново: само кога се поистоветуваме со предметот на интерес, можеме да ја знаеме неговата суштина. Ова е за разлика од вообичаениот научен пристап заснован на т.н. објективно набљудување. Како што истакнал Шаубергер, истражувањето на нешто во лабораторија често значи истражување во целосно вештачко опкружување кое никогаш не би се случило во природата и затоа е лажно и нереално. Според неговите зборови: „… течната вода ја привлекува нашата свест и заедно со неа црта мал дел од нашата свест… Сфатив дека можеме да ја одделиме нашата свест од телото и да ја врземе за вода. Откако мојата свест конечно се врати, длабоко скриената душа на водата ми ги откри најубавите работи…“, велел тој.

Кога слушаме некој да зборува за душата на водата, може да помислиме дека малку полудел. Навистина, Шаубергер го однеле насилно во психијатриска болница, а во моментот кога сакале да го прогласат за луд, влијателен пријател го спасил од речиси сигурна смрт.

Но, тој го тврдел само она што го верувале сите култури пред нашата: дека природата е живо суштество, со тело, душа и дух. И во тоа величествено тело-душа на природата, секој нејзин дел е исто така живо суштество. Во оваа смисла, идејата за речни богови и водни духови не би била производ на примитивна фантазија, туку одраз на реалноста што Шаубергер и другите луѓе со разбуден сензибилитет би можеле да ја искусат.

Главната идеја на неговите откритија за водата е дека водата се движи во спирала, како змија. Можно е да се увериме во тоа ако погледнеме во кој било природен поток: тој никогаш не тече идеално право. Ова природно движење овозможува акумулираната брзина на водата да се забави до умерена јачина за да не се еродира прекумерно крајбрежјето, што може да се види и на сите брзи води, особено на планинските брзаци. Тој, исто така, сфатил дека водата може да произведе некои навистина извонредни ефекти кои се чини дека се во спротивност со вообичаените теории на физиката. Едно рано утро, Шаубергер дошол до еден поток. Таму, под површината, видел неколку тешки трупци потопени до дното, кои почнале да ротираат понесени од водата, а на крајот некои од нив застанале исправени. Еден од нив почнал полека да се врти во круг, а потоа се издигнал на површината на водата која што била покриена со тенок мраз.

Овие примери покажуваат дека постојат природни и многу моќни левитациони сили во водата кои се засноваат на спирално движење и кои можат да бидат посилни од гравитациската сила. Шаубергер на крајот заклучил дека ако можеме да ги разбереме овие сили и да ги искористиме, не само во однос на водата, туку и во други области, би можеле да развиеме бесплатен облик на енергија што не ја загадува животната средина и кој значително ќе го подобри нашиот квалитет на живот без оштетување на природата.

Мислењето на Шаубергер е сумирано во неговата поговорка: „Разбери и имитирај ја природата“. Своето знаење го применил во многу практични пронајдоци, вклучително и истражување на нови форми на енергија. Но, се чини дека човештвото не е подготвено да ги користи придобивките од природата без експлоатација, што на Шаубергер му предизвикало големо разочарување во животот.

Како шумар имал многу да каже за природниот раст на дрвјата и шумите и се разбира, за поврзаноста на природните води и природните шуми, но тоа би можело да биде тема на друга статија. Наместо тоа, би сакале да завршиме со уште еден скапоцен камен од мудроста на Шаубергер, сумирајќи го неговото разбирање за природата, засновано на неговото искуство: „Природата е поедноставна во своите постапки и посложена во своите улоги отколку што нашите рационални умови можат да ја сфатат“.

Поддржете ја нашата работа: