ЕУ го одобри првиот закон во светот за вештачка интелигенција

pixabay

Земјите членки на Европската Унија денеска го одобрија Законот чија цел е усогласување на правилата за вештачка интелигенција, таканаречениот Закон за вештачка интелигенција. Тоа е прв акт од ваков вид во светот, кој може да постави глобални стандарди за законодавството за вештачка интелигенција, се вели во соопштението на Советот на ЕУ.

Новиот закон има цел да ги поттикне приватните и јавните актери да развијат и да усвојат безбедни и сигурни системи за вештачка интелигенција на единствениот пазар на ЕУ.

Во исто време, се стреми да обезбеди почитување на основните права на граѓаните на ЕУ и да ги поттикне инвестициите и иновациите во областа на вештачката интелигенција во Европа.

Законот за вештачка интелигенција се однесува само на области опфатени со правото на ЕУ и предвидува исклучоци во случај на системи кои се користат исклучиво за воени и одбранбени цели, како и за истражувачки цели.

Според законот, различните форми на вештачка интелигенција се категоризираат според ризикот.

Така, како што е наведено, системите за вештачка интелигенција кои претставуваат ограничен ризик би биле предмет на многу благи обврски во однос на транспарентноста, додека системите со висок ризик би биле одобрени под услов да исполнуваат голем број барања и обврски за пристап до пазарот на ЕУ.

Компаниите што ќе го прекршат законот за вештачка интелигенција ќе бидат казнети врз основа на процент од нивниот вкупен промет во претходната финансиска година или над однапред определен износ, кој и да е поголем.

Малите и средните претпријатија, како и компаниите кои се во старт, подлежат на пропорционални административни казни.

Регулативата предвидува и поголема транспарентност во однос на развојот и употребата на високоризични системи за вештачка интелигенција, кои ќе треба да бидат регистрирани во базата на податоци на ЕУ, а корисниците на системите за препознавање емоции ќе треба да ги известат луѓето кога ќе бидат изложени на таков систем.

Законот за вештачка интелигенција, откако ќе биде потпишан од претседателите на Европскиот парламент и на Советот, ќе стапи во сила 20 дена по неговото објавување во Службениот весник на ЕУ.

Поддржете ја нашата работа: