Знаете ли како може да ја добиете оваа линија на небото?

Годината остава трага на небото. Ако фотографирате ист кадар на небото, секој ден, 365 дена во една година, од исто место, во исто време (на пример, точно во 12.12), ќе добиете линија што ја следи формата од фотографијата. Оваа чудесна, затворена линија која наликува на издолжен број 8 се нарекува аналема.

Положбата на сонцето на небото полека се менува, од ден на ден, во текот на годината, така што во текот на летната, а потоа и зимската краткоденица се наоѓа на врвот, а потоа на дното на аналемата. На крајот, по една година, сонцето секогаш доаѓа во иста позиција, затворајќи ја линијата на аналема. Ова е кумулативна последица на промената на брзината и наклонетоста на оската на Земјата во однос на рамнината во која планетата орбитира околу Сонцето.

Името аналема доаѓа од грчкиот јазик, бидејќи неговата форма е позната уште од античко време. Ако заглавите стап во земја и секој ден во исто време ја означите точката каде што е врвот на нејзината сенка, ќе добиете аналема со поврзување на точките. Во исто време, секако, мора да го земете предвид и индикативното движење на часовникот и да ги измерите часовите во текот на годината во вистинското, зимско време.

Првите фотографии од аналема се направени дури во 1970-тите. Со развојот на дигиталната фотографија, таа стана полесна авантура. Сликата од аналемата над античкиот грчки храм во Немеа е создадена како збир од 44 експозиции и е објавена како астрономска слика на денот.

Аналемата има практична примена првенствено во конструкцијата на сончевите часовници. Но, како фигура на движењето на Сонцето во текот на една година, аналемата е пред се силен симбол. Пораката што ѕвездата ја црта на небото од година во година.

Поддржете ја нашата работа: