Зошто касичката има форма на прасе?

Уште од најмала возраст првата слика што ни се појавува во мислите кога ќе се спомене штедна касичка е розовото прасенце со отвор за парички на грбот. Веројатно неа сме ја имале повеќето од нас, но дали некогаш сте се запрашале од каде е идејата, штедната касичка да има форма токму на прасе? Историјата започнува во средниот век, кога луѓето своите заштеди ги чувале во глинени грниња, нарекувани – пиг (pygg).

Со тек на времето грнињата еволуирале во садови за чување пари и при изработката на нив било правен отвор за вметнување на монетите. Постепено и зборчето „pygg“, почнало да се изговара како „pig“ (свиња, на англиски), со што исчезнувала идејата дека станува збор за глинен сад со тесно грло. Изработката на садови во форма на прасенце за чување пари почнало во 19 век и набрзо станале атрактивни за народот. Интересен е и податокот дека на почетокот на долниот дел немало отвор за вадење на заштедените пари, па за да се дојде до нив, касичката морало да се скрши.

Поддржете ја нашата работа: