Што е тоа Планкова константа?

Планковата константа (h) е еден од најважните броеви во физиката, но и најмал. Неговата вредност е 6,626176 x 10-34 Js. Со помош на оваа константа на субатомскиот свет, опишуваме некои од најмалите делови на природата што нѐ опкружува – кванти на светлина. Квантите се најмалите пакети енергија што постојат во природата и често ги нарекуваме фотони. Планковата константа е број што ја поврзува енергијата на фотонот и фреквенцијата на неговите осцилации.

Планковата константа го добила името по познатиот германски физичар Макс Планк, кој ги дал основите на квантната механика на почетокот на 20 век. Токму овој научник реши еден од најголемите проблеми на физиката во тоа време, а тоа беше дека одредени феномени во природата не може да се објаснат под претпоставка дека светлината се емитува континуирано.

Во текот на 1900 година, Макс Планк работел на решавање на проблемот со емисијата на светлина. Беше забележливо дека температурата на телото и бојата на светлината што ја емитува се поврзани. Макс Планк дошол до формула која многу добро ги опишала експерименталните резултати, но имала смисла само ако се претпостави дека енергијата не се емитува континуирано, туку во мали пакети кои имаат одредена вредност.

Она што исто така забележа Макс Планк беше дека енергијата на емитираните светлосни честички е пропорционална на фреквенцијата на нивните осцилации. Токму овој број на пропорционалност стана познат како Планкова константа.

Оваа идеја беше целосно радикална, а Планк на почетокот не го сфатил значењето на неговото откритие. Меѓутоа, со својата револуционерна идеја го смени курсот на физиката. Се смета дека ова е првиот чекор што доведе до развој на квантната теорија, која направи пресврт во начинот на кој гледаме на субатомскиот свет. За овој придонес во развојот на физиката, Макс Планк ја доби Нобеловата награда во 1918 година.

Планковата константа има многу мала вредност. Во секојдневниот живот сме навикнати на големите енергии и на времето кое го мериме во секунди и минути, а од овој агол Планковата константа ни изгледа безначајна.

Неговата мала вредност го одразува и фактот дека секојдневните предмети се составени од голем број честички. Само на ниво од милијарди и милијарди честички, енергиите стануваат релевантни за нашето секојдневно искуство. Поради оваа причина, „гранулацијата“ на природата предложена од Макс Планк ги избегнува нашите сетила.

Поддржете ја нашата работа: