10% повеќе машки мртвородени бебиња

Наодите се чекор напред во откривањето на причините за компликации во бременоста. Кај околу една четвртина од мртвороденчињата, причината не е позната. Од остатокот, многу се поврзани со плацентарни абнормалности, а причината за нивната појава често е нејасна.

Бројките говорат сами за себе – разликата помеѓу машките и женските мртвороденчиња е изненадувачка.

Раѓањето на мртво дете е честа појава, дури и во богатите земји со добри здравствена системи. Секој ден, единаесет деца се родени мртви во Велика Британија. Откривањето зошто машките бебиња се изложени на поголем ризик би можел да биде првиот чекор кон развивање на нови пристапи за превенција, вклучувајќи и специфични методи за управување со ризични бремености. Иако инциденцата на раѓање на мртво дете е помала во земјите со висок доход, истражувањето покажа дека процентот на зголемен ризик од смртност кај машките е еднакво присутен во високо и ниско развиените земји.

Единствен исклучок од глобалниот модел беше пронајден во извештаите од Кина и Индија, каде податоците покажаа еднакви стапки на раѓање на мртво дете од двата пола и тоа со поголем ризик од просечниот. Стапката на смртност меѓу женските бебиња  е 1,7 пати над очекуваното ниво.

Истражувачите препорачуваат рутинско снимање на полот на мртвороденчињата. Иако причините за зголемениот ризик за машките бебиња не се познати,  можни фактори  се разликите во развојот и функцијата на плацентата или зголемената чувствителност на машките фетуси на факторите на средината од страна на мајката, вклучувајќи  и дебелина, пушење, напредната мајчинска возраст и социјалната депривација.

Постоечките системи за рано откривање на деформации ги вклучуваат висината, тежината на мајката, етничка припадност и нејзиниот број на претходни бебиња. Сепак, тие многу ретко го земаат предвид полот на бебето.

Иако постојат нови технологии и методи, бројот на мртвороденчиња е многу малку намален во последните 15 години.

Поддржете ја нашата работа: