Аутизмот и пестицидите

Пестицидите влијаат на сигнализацијата помеѓу клетките во нервниот систем, па според  водечкиот автор Џејми Ф. Шелтон, поврзаноста со аутизмот е повеќе од можна.

Во Калифорнија, земјоделската употреба на пестициди е ригорозно контролирана и обележана. Мапите се искористени за да се следи изложеноста на мајките во текот на бременоста.

Околу 1/3 од мајките живеат на  одалеченост од една милја од полињата третирани со пестициди, кои најчесто се органофосфати.

Примерокот вклучува 970 деца од кои 468 со аутизам, 168 со пречки во развојот и 316 без никакви нарушувања.

Наодите велат дека децата од мајките изложени на пестициди имаат 60% поголема веројатност за аутизам во однос на децата чии мајки не биле изложени.

Ризикот за аутизам се зголемува и од т.н пиретроидни инсектициди. Карбамат пестицидите се поврзуваат со пречки во развојот, но не и со аутизмот.

Недостаток на истражувањето е што не е земена предвид концентрацијата на пестициди во воздухот.

Во слични претходни истражувања,  пронајдено е дека пренаталната изложеност на пестициди влијае на интелегенцијата.

Поддржете ја нашата работа: