Биоасфалт од микроалги

Денеска, микроалгите се познати како ветувачка алтернатива на нафтата. Развојот на ефикасни и евтини процеси може да доведе до создавање на цела низа достапни корисни деривати од микроалги.

Како дел од програмата „Algoroute”, истражувачите од лабораториите со седиште во Нант и Орлеан, направиле биоасфалт од остатоците од микроалги, добиени на пример со екстракцијата од хидросолубилните протеини за козметичката индустрија. Тие го користеле процесот на хидротермално топење или вода под притисок (во подкритична фаза), за да го претворат овој отпад од микроалги во црна вискозна хидрофобна супстанција (биоасфалт), што многу наликува на асфалтот добиен од нафта. Процесот моментно постигнува 55% ефикасност на преработка. Нивните наоди се објавени во априлското издание на „ACS Sustainable Chemistry & Engineering“.

Иако хемискиот состав на биоасфалтот е потполно различен од асфалтот добиен од нафта, тие имаат и некои сличности, како што се црната боја и реолошките својства: Течен на температури над 100 °C, биоасфалтот може да се користи за обложување на минералните агрегати; вискоеластицитет на температури од -20 °C до 60 °C , што обезбедува кохезија на зрнестиот материјал и отпорност на оптеретувње. Во тек се анализи на тоа како ќе се однесува материјалот со тек на времето, како и проценки за рентабилноста и можноста за масовно производство.

Оваа иновација може да претставува нова можност на индустријата за изградба на патишта која денеска е целосно зависна од нафтата. Типовите на биоасфалт што досега беа развиени се на база на масла од земјоделско потекло (што можат да бидат потребни за човечката исхрана), или од индустријата за хартија и се мешаат со смола за да се подобри нивниот вискоеластицитет.

Микроалгите за чие одгледување не е потребно обработливо земјиште, можат да претставуваат многу атрактивно решение.

Поддржете ја нашата работа: