М-р Симона Шенбакар

Симона Шенбакар е магистер по фармацевтска биотехнологија и моментално работи во Германија во областа на генетска дијагностика на ретки болести и персонализирана медицина како раководител на Одделот за Медицински квалитет и генетско советување во фирмата Centogene.
Дури и повременото, меѓутоа високо-количинско, конзумирање на алкохол може да има драматичен ефект на репродуктивниот систем, и кај мажите и кај жените. Алкохолот влијае врз синтезата на машките репродуктивни хормони и ги намалува параметрите со кои се определува квалитетот...