М-р Симона Шенбакар

Симона Шенбакар е магистер по фармацевтска биотехнологија и моментално работи во Германија во областа на генетска дијагностика на ретки болести и персонализирана медицина како раководител на Одделот за Медицински квалитет и генетско советување во фирмата Centogene.

М-р Симона Шенбакар

Симона Шенбакар е магистер по фармацевтска биотехнологија и моментално работи во Германија во областа на генетска дијагностика на ретки болести и персонализирана медицина како раководител на Одделот за Медицински квалитет и генетско советување во фирмата Centogene.
Историските почетоци на епигенетиката Иако е релативно ново поле, епигенетиката има долга и возбудлива историја која оди назад кон средината на 18тиот век. Како и многу останати принципи во науката, така и епигенетиката првично започнува со спознавањето на необјаснет феномен...

АВТОР

4 НАСЛОВИ0 КОМЕНТАРИ

КОЛУМНИ НА ЕНАУКА

Тајната на златниот пресек

Откако постои, човекот настојува да го дефинира поимот – убавина. Меѓутоа, таквите поими обично тешко се опшиуваат со зборови бидејќи обично се подложни на...

НОВО НА ЕНАУКА