М-р Симона Шенбакар

Симона Шенбакар е магистер по фармацевтска биотехнологија и моментално работи во Германија во областа на генетска дијагностика на ретки болести и персонализирана медицина како раководител на Одделот за Медицински квалитет и генетско советување во фирмата Centogene.
Историските почетоци на епигенетиката Иако е релативно ново поле, епигенетиката има долга и возбудлива историја која оди назад кон средината на 18тиот век. Како и многу останати принципи во науката, така и епигенетиката првично започнува со спознавањето на необјаснет феномен...