Четвртина од големите компании во ЕУ користат роботи

СПОДЕЛИ

Големите компании кои вработуваат 250 или повеќе лица многу повеќе користат роботи во извршувањето на нивните активности отколку во случај на средни и мали бизниси, покажа истражувањето на Евростат.

Во 2018 година во Европската унија, 25% од големите компании користеле роботи, наспроти 12% од средните по големина претпијатија кои вработуваат 49 до 250 луѓе и пет проценти од малите претпријатија кои вработуваат 10 до 49 вработени.

Компаниите почесто користеле индустриски од сервисни роботи. Индустриските роботи најчесто се користеле во производствениот сектор, додека сервисните во производство и трговија на мало.

Компаниите кои користеле сервисни роботи, воглавно ги користеле за системите за управување со складишта за 44%, потоа за работите за чистење и згрижување на отпадот во 21%, и за монтажни работи во 21% од случаите.

Најголем удел од компаниите кои користат индустриски или услужни роботи е забележан во Шпанија за 11′, Данска и Финска за 10% и во Италија за 9%.

Дискусија

Коментари