Чистење со ласер (Видео)

Многу луѓе, компании и сервиси секојдневно се соочуваат со скоро невозможна мисија на отстранување на тешки нечистотии при што посебен проблем претставува ’рѓата и наслагите од други материјали кои се појавуваат при самиот процес на производство.

Ова најверојатно германско решение www.cleanlaser.de е идеално, како за чистење на заместени и зарѓани делови кај автомобилите, така и за производствената индустрија на пластични, гумени и сл. производи каде се користат многу сложени калапи и форми кои многу тешко се чистат.

 

Овие уреди се толку моќни што можат дури и без проблем да ја извадат и бојата од возилото.

Се надеваме дека овие видеа на некого ќе му помогнат.

И конечно идеално решение за нашите споменици

 

Поддржете ја нашата работа: