Дали ќе се скрши кометата Чаримов – Герасименко?

Пукнатината  може да претставува централна точка на многу својства и сили на работа, како што се стапката на ротација и оската.  Пукнатината е лоцирана во најактивната област во моментов, а можеби и најактивната во целина.

Како што кометата се приближува до Сонцето, сончевото зрачење ја зголемува температурата на површината на материјалот. Како и сите материјали, кометата ќе се  шири и стеснува во зависност од температурата.

Сончевата светлина и загревањето, се главните фактори поради кои вратот на кометата доживува огромни механички напрегања.

Иако кометата не е блиску до сонцето, интензитетот на сончевата радијација ќе се зголеми за 4 пати до август.

 

Поддржете ја нашата работа: