Дали се плашиме од сопствените мисли?

Колку пати во денот си велите дека ви е потребно време само за себе, без некој или нешто да ви досадува? Дали навистина знаете да се “исклучите од се’”.

Тимоти Вилсон, професор по психологија на Универзитетот во Вирџинија, вели дека во ова модерно време, со сите апарати кои ги поседуваме, речиси е невозможно да не правиме ништо, барем неколку минути.

Тимот на Универзитетот направил низа од 11 експерименти со повеќе од 800 волонтери на различна возраст.

Волонтерите имале избор: 15 минути да не прават ништо (да размислуваат или да мечтаат) или да добијат благ електричен шок со интензитет на статички електрицитет.

Не смееле да употребуваат мобилни телефони, музички системи, материјали за читање или пишување.

Волонтерите вложувале многу напор да се концентрираат, но сепак тешко ја исполниле задачата.

2/3 од мажите и 1/4 од жените добиле барем еден електричен шок. Кај еден испитаник употребени биле дури 190 шокови.

Се чини дека луѓето повеќе преферират дури и негативна стимулација, отколку досада.

Поддржете ја нашата работа: