Физичарите креираа привлекувачки зрак на вода

Откривме начин како да создадеме бранови кои можат пловечките објекти да ги движат спротивно од движењето на бранот.

 Со помош на пинг-понг топче, тимот истражувачи успеал да ја открие големината и фрекфенцијата на бранот што е потребна  да го придвижи објекот кон саканиот правец.

Самиот бран  сепак не е тој што е одговорен за придвижувањето на објектите.

Според  напредната техника на следење на честички, (развиена од д-р Николас Франсоа и д-р Хуа Чиа) тоа се случува пред се бидејќи брановите генерираат струење на површината на водата, кое со вртење го движи топчето.

Над одредена висина, овие сложени тродимензионални бранови создаваат патеки на движење на површината на водата. Привлечниот зрак е само еден од тие патишта кои можат да бидат насочени спрема центарот, спрема надвор или пак да бидат вртложни.

„Секој може да ги повтори овие експерименти во када, но не постои математичка теорија со која можат да се објаснат“вели д-р Панзман

 

Поддржете ја нашата работа: