Големиот хадронски судирач започнува со работа

Во почетокот на 2013 година, Големиот хадронски судирач прекина со работа, во период од две години поради планирано одржување и поправки. Сега, најмоќниот акцелератор на светот е подготвен за повторно да започне со својата програма, овојпат со речиси двојно поголема енергија на судир.

Оваа нова енергетска граница ќе им овозможи на истражувачите да испитуваат нови граници на нашето разбирање на основната структура на материјата. Постои можност за откривање на сосема нови работи кои никој досега не ги предвидел.

Поддржете ја нашата работа: