Идентификувани крвни клетки одговорни за ширењето на туморите

Со години на научниците им е познато дека кај пациентите заболени од рак има изобилство од клетки познати како „MDSC“ (myeloid-derived suppressor cells) за разлика од здравите луѓе. Овие клетки го поттикнуваат растот на туморот и го потиснуваат дејството на специјализираните Т – клетки кои ги таргетираат и уништуваат клетките на туморот. „MDSC“- клетките имаат заедничко потекло во коскената срцевина, која ја напуштаат и патуваат низ телото за да се диференцираат во имуни клетки со различна функција. Блокирањето на Т-клетките е една од основните функции на „MDSC“- клетките.

Сепак, сѐ досега, обидите да се одредат клетките одговорни за анти-туморскиот имун одговор беа неуспешни, со што беа оневозможени и напорите да се подигне имуниот систем за да се бори против болестите.

Истражувачите, работејќи во лабораторија на модели од глувци со рак, покажале дека имуно-супресијата поврзана со „MDSC“- клетките е првенствено работа на група бели крвни клетки што се нарекуваат моноцити. Моноцитите „ги подигаат“ макрофагите кои помагаат да се исчисти мртвото или оштетеното ткиво, да се борат против ракот и да го регулираат имуниот одговор.

„Ги идентификувавме моноцитите како многу важнa цел, не само во борбата со ракот, туку како веројатна можност за третман и на други автоимуни заболувања како на пр. ревматоидниот артритис и воспалителните заболувања на цревата, каде што намалувањето на имуниот одговор може да донесе олеснување. Идентификувавме и фактори за раст и други молекули од суштинско значење за опстанокот и функцијата на моноцитите. Ова истражување претставува значаен чекор напред во напорите да се развие оптимален имунотераписки третман за ракот“, истакнуваат истражувачите од „Свети Јуда“.

Поддржете ја нашата работа: