Иднината на сообраќајот се летечките автомобили

Има електрични мотори со јачина од 600hp и батерии за напојување на секој од пропелерите. Реквизит-сечилата ќе се расплетуваат и навалуваат нагоре за вертикално полетување. Потоа гондолите се навалуваат надолу за летање нанапред. Сечилата се виткаат, дозволувајќи му на возилото да достигне 200mph и да лета околу 900 км. Обвивката на моторот во помошниот канал ќе обезбеди контрола на летање. За слетување, електричните мотори ќе се рестартираат. За поедноставување на процесот, вертикалното слетување и полетување ќе биде автоматизирано. Моторот на „TF-X“ има моќна турбина. Стигнете до вашата дестинација брзо, безбедно и лесно.

Батериите ќе се полнат или од моторот или со приклучување во станиците за полнење на електрични автомобили. Возилото ќе има можност за „автоматско слетување” во одобрени просторни и временски граници. (Воздушниот сообраќај, лошите временски услови и контролираниот воздушен простор автоматски ќе се избегнуваат). „TF-X“ ќе има резервен падобрански систем кој се активира од страна на операторот во случај на итност ако операторот смета дека возилото е неспособно за автоматско слетување.

„TF-X“ се вклопува во стандардна автомобилска гаража. Но, можеби  ќе сакате да го оставите надвор, за да го видат соседите.

Потребни се помалку од 5 часа да научите безбедно да ракувате со возилото. Може да одберете летање во „рачен“ или „автоматски” режим помеѓу одобрените зони.

 

ЕНаука.мк e проект во кој главната движечка сила се лица со хендикеп и негови главни цели се враќање на интересот за науката и технологијата во нашите домови, институции и медиуми, како и да докаже дека вистинското место на лицата со хендикеп е во македонската наука и економија. Редовното посетување на нашиот портал, споделувањето и дискусијата на интересните статии ќе овозможи одржливост на овој проект и ќе поттикне други слични идеи од кој бенефит би имало целото општество.

Поддржете ја нашата работа: