Како Ајнштајн ја променил научната мисла 4 пати во една година?

На почетокот на 1905-тата година, Алберт Ајнштајн бил непознат физичар кој работел 6 дена во Швајцарската патентна канцеларија, но во наредните 12 месеци објавил 4 значајни научни трудови, од кои секој ќе ги промени нашите идеи за Универзумот.

Научниците ја нарекуваат неговата „annus mirabilis“ или со други зборови чудо од година.

Во неверојатниот излив на инспирација, Ајнштајн ги решил големите прашања за светлосните честички, постоењето на атомите, специјалниот релативитет и еквиваленцијата на масата и енергијата (од каде што доаѓа познатата равенка E=mc2).

Погледнете го видеото.

Поддржете ја нашата работа: