Како да запамтите повеќе од 100 бројки?

Да речеме дека се обидувате да ги запамтите првите 100 цифри од бројот Пи. Како ќе го направите тоа? Можеби постојано ќе ги повторувате? Со среќа…

Подобар начин е да создадете сложени асоцијации помеѓу броевите што може да ги визуелизирате. Како што објаснува Џош Фоер, поранешен шампион во меморија, мора прво да ги претворите бројките во азбучен јазик. Потоа да изолирате низа броеви и да ги претворите во зборови и потоа да почнете детално да ги визуелизирате тие зборови. На тој начин ќе си изградите сопствена палата на меморија каде што ќе може да зачувувате секакви сложени информации.

Поддржете ја нашата работа: