Канибалистите живееле во Европа: Пронајдени мистериозни модификации на човечки коски

Коски стари 15.000 години, се пронајдени во пештера во Cheddar Gorge, на себе имаат необични цик-цак гравури за кои научниците сметаат дека станува збор за намерна резба.

И порано проучувањето на тие коски покажало дека станува збор за доказ за канибализам, но палеонтолозите дебатираат дали некои од трагите пронајдени на коските се намерно врежани или се едноставно траги од колење.

Авторите на новата студија ја проучувале коската на десен палец, ископана уште во 1987ма година, во пештерата Gough’s Cave. Коската е модифицирана со изгравирани ознаки, чија штета е настаната со удирање и со траги од заби, како и необичните цик-цак резби од страна.

Со цел да истражат дали овие цик-цак резби се резултат на намерна резба на коски, научниците користеле макро и микроморфометрична анализа, па ги споредувале со други артефакти од истиот период.

Анализата открила дека знаците се намерно врежани, што сугерира дека резбата е намерен елемент на ритуал од канибализам.

Научниците засега можат само да шпекулираат во врска со симболиката на оваа резба, но едно од објаснувањата е дека станува збор за единствен ран пример на канибализам кој до сега не е применет во периодот на палеолитот.

“Низата на модификации извршени на оваа коска укажува дека резбата е намерен елемент на канибализам, и дека е преполн со симболички значења”, вели авторот на студијата Д-р. Силвиа Бело од природонаучниот музеј.

Поддржете ја нашата работа: