Квантен интернет

Во стапицата за јони, поединечните атоми можат да се ограничат и прецизно да се контролираат со ласери. Оваа идеја ја развиле теоретичарите Игнасио Сирак и Питер Золер, во соработка со физичарите од Инсбрук, Австрија. Со седиште во Институтот за експериментална физика на Универзитетот во Инсбрук, тимот на научници, уште во 2013 година, демонтрирал дека квантните информации во еден заробен јон, може да се мапираат на фотон, а тоа претставува квантна светлина. Така, тие биле во можност да конструираат интерфејс помеѓу квантните процесори и и комуникациските канали засновани на оптички влакна. Сега, физичарите го подобриле овој интерфејс, со користењето на т.н. супер-радијантни состојби.

„За да изградиме квантна мрежа со заробени јони, потребен ни е ефикасен интерфејс кој ќе ни овозможи да пренесуваме квантни информации од јоните на фотоните. Во овој интерфејс, поставивме две јони помеѓу две рефлективни огледала, кои формираат оптички резонатор“, објаснуваат научниците.

Интеракцијата помеѓу честичките и резонаторот може да се усогласи за да го зголеми содавањето на поединечни протони. Тоа е познато како супер-радијантна состојба.

За да демонстрираат дека интерфејсот е соодветен за обработка на квантни информации, научниците кодирале квантна состојба во заплетканите честици и ја пренеле оваа состојба на еден фотон. Поради супер-радијантната интеракција, фотонот бил генериран два пати побрзо од претходните експерименти. Или со други зборови, тоа значи дека процесот на пренесување на информации, од честицата на фотонот, се засилува поради супер-радијантната интеракција.

Во истите експерименти за интеракцијата помеѓу материјата и светлината, научниците успеале да создадат т.н. суб-радијантна состојба. Тука, емисијата на фотонот е потисната, наместо зголемена.

„Овие состојби се исто така интересни бидејќи зачуваната информација станува невидлива за резонаторот, и на тој начин е заштитена“, објаснуваат научниците.

Како резултат на тоа, со префрлувањето помеѓу суб- и супер-радијантната состојба, квантните информации ќе може да се зачувуваат во јоните, а да се земаат од фотоните. Во идните квантни компјутери, таквите операции за „читање и пишување“, би можеле да се постигнат за квантниот регистер на заробени јони.

Поддржете ја нашата работа: