Можат ли слепите лица да бидат расисти?

Ова се наодите од  истражување презентирано  на 110- та годишна  средба на Американското социолошко здружение во Чикаго.

Визуелниот процес на делегирање  на раса е моментален и тоа е пример за автоматско размислување , се случува под нивото на свеста, објаснува  Азија Фридман, кој го спроведе истражувањето.

Кај слепите луѓе процесот е многу побавен , составуваат  мозаик од  информации за некое лице со текот на времето. Нивното размислување е промислено  наместо автоматски, па дури и откако ќе категоризираат нечија раса, тие често не се  сигурни  дали се во право. “

Фридман, асистент професор по социологија на Универзитетот во Делавер, интервјуирала 25 слепи лица со цел да утврди како тие ги проценуваат другите . Студијата вклучува  луѓе кои се слепи од раѓање,  како и оние што станале слепи подоцна во животот.

Дополнително е анализирана е автоматската  визуелна обработка на слепите лица.

Истражувањето покажа дека, генерално, слепите  проценуваат раса  само откако  ќе имаат долга интеракција со една личност.  Не зборуваме само минливи моменти, или брзи секојдневни средби. Наместо тоа, тие имаат тенденција да се потпрат на подолги разговори и користењето на други сетила, како што се слух и допир.

Слепите луѓе во целина, сепак, не се имуни на категоризирање на  другите врз основа на раса.

Многу од моите  испитаници изјавија дека  слепилото  им ја намалува веројатноста да развијат стереотипи“, вели Фридман. Таа, сепак, додаде дека дел од нив навистина имаат културни стереотипи или прават  расни претпоставки, иако нивната дефиниција  за раса не е  врз основа на изглед.

Сепак, студијата дава докази дека постојат различни начини да се доживее и да се конструира расата .

Наодите се корисни за конструирање на  вежби со цел да се зајакне нашата способност да се  поврземе со другите , користејќи методи кои се подлабоки од инстинктивните пресуди.

Поддржете ја нашата работа: