Научник на денот: Брамагупта

Веројатно поголемиот дел од својот живот го поминува тука, па поради тоа често го нарекуваат учителот од Биламал.

Брамагупта бил управник на астрономската опсерваторија во Уџаина, и за тоа време тој напишал четири математички и астрономски текста: „Брамаспутасиданта“ во 628 г, „Кадамекела“ во 624 г, „Дуркеминарда“ во 672 г, и „ Кандакадјака“ во 665 година.

Собирање, одземање, делење и други операции со основните хинду арапски бројки за прв пат се појавиле во „Брамаспутасиданта“. Брамагупта имал обичај да изостава зборови и чекори во неговите математички дела, со цел да ги прикаже на поетски начин.

Сепак, неговата работа е од големо значење за математиката. Брамагупта популаризирал важен концепт во математиката: бројот нула. „Брамаспутасиданта“ е најстариот познат текст каде нулата се третира како број, а не само како цифра за претставување на друг број. Покрај тоа, во ова дело се наведени правилата за аритметика со негативни броеви и нула, кои се многу блиску до денешните дефиниции. Главната разлика е во тоа што Брамагупта се обидел да дефинира делење на нулата, се’ уште недефинирано во модерната математика. Неговата дефиниција на нулата како број е точна, освен ставот дека 0/0 е 0, додека модерната математика инсистира на тоа дека оваа вредност не може да се дефинира.

 Во 628 година, Брамагупта го дава првото општо решение на квадратната равенка.

Што се однесува до астрономијата, Брамагупта прв употребил алгебра за решавање на астрономски проблеми.

Брамагупта се противел на ставот дека Земјата е рамна или шуплива. Тој истакнал дека Земјата и небото имаат сферична форма и дека Земјата се движи.

Поддржете ја нашата работа: