Научник на денот: Нилс Бор

. Нилс, заедно со својот помлад брат Харалд (иден професор по математика), израснал во најповолна атмосфера за развој на неговата генијалност –  татко му бил угледен физиолог и во голема мера е одговорен за будење на неговиот интерес во физиката. И мајка му потекнува од истакнато семејство што се однесува на едукација и образование.

По уписот на „Gammelholm Grammar School“ во 1903 година, тој се запишува на Универзитетот во Копенхаген, под водство на професор В. Кристијансен, оригинален и високо надарен физичар. Во 1909 година се стекнува со титулата Магистер по физика. Докторира 2 години подоцна.

Уште како студент, наградата од Академијата на науките во Копенхаген  за решавање на одредени научни проблеми, го мотивира да прави експериментални и теоретски истражувања за тензии на површината со помош на осцилирачки течности.  Трудот е објавен во „Тransaction of the Royal Society“, 1908 година. 

Следните студии на Бор сепак, се повеќе теоретски. Неговата докторска дисертација е објаснување на својствата на металите со помош на теоријата на електрони, која до ден денес останува класика во областа. Тоа е прв пат некој да се конфронтира со импликациите на Планковата квантна теорија на радијација.

Во есента 1911 година, престојува на Кембриџ, следејќи ги експеримените во Лабораторијата Кавендиш под водство на Сер J.J Томпсон, а во исто време основа сопствени теоретски студии. Пролетта 1912 година, работи во лабораторијата на професор Радерфорд во Манчестер. Во овие неколку години интензивно е посветен на радиоактивните феномени и атомите – Боровиот модел на атомите.

Во 1916 година е назначен за професор по теоретска физика на Универзитетот во Копенхаген, а од 1920 (до неговата смрт во 1962 година) тој е на чело на Институтот за теоретска физика,  кој всушност е основан за него.

Во 1922 година добива Нобелова награда за придонесот за структурата на атомите.

Од 1930 година се повеќе и повеќе се насочува кон истражување на атомските јадра и нивните трансмутации и дезинтеграции.

Бор, исто така, придонесе за расветлување на проблемите во квантната физика, особено преку развивање на концептот на комплементарност.

Меѓу бројните дела на професор Бор (околу 115 публикации), се издвојуваат 3 кои ја опфаќаат суштината на неговите мисли: „The Theory of Spectra and Atomic Constitution“, „Atomic Theory and the Description of Nature“ и „The Unity of Knowledge“.

За време на нацистичката окупација на Данска во Втората светска војна, Бор избегал во Шведска. Последните две години од војната ги минува во Англија и Америка, каде што се инволвира во Проектот за атомска енергија. Во подоцнежните години се посветува на мирољубивата примена на атомската физика и политичките проблеми кои произлегуваат од развојот на атомско оружје. Поточно, тој се залага за развој кон целосна отвореност меѓу народите. Неговите ставови се посебно наведени во отворено писмо до Обединетите нации, 9 јуни 1950 година.

До крајот, умот на Бор останува активен како и секогаш. Во текот на последните неколку години од својот живот тој покажал интерес за новите случувања на молекуларната биологија. Најновата формулација на неговите размислувања за проблемот на животот се појавува во последната (недовршена) статија, објавена по неговата смрт: „Licht-und Leben noch einmal”.

Што се однесува до приватниот живот, професор Бор бил во брак, од 1912 година, со Maргрет Норлун, за која велел дека е идеална сопруга. Тие имале шест синови. За жал загубиле две од децата. Другите четири имаат истакнати кариери во различни професии – Ханс Хенрик (лекар), Ерик (хемиски инженер), Aге (д-р, теоретски физичар, директор на Институтот за теоретска физика), Ернест (адвокат) .

Нилс Бор починал во Копенхаген на 18 ноември, 1962 година.

Поддржете ја нашата работа:
Ви благодариме за секоја ваша поддршка и донација