Науката креираше коцкасти „снегулки“

Но, кога станува збор за наука, мразот може да има само неколку форми. Досега, на молекуарно ниво, се забележани само 17 фази, односно форми на мразот.

Едно ново истражување сугерира дека под специфични услови може да се формира и 18-та форма. Според истражувањето, кога ќе поставите капки вода помеѓу два листа од графен (како сендвич) на 10 000 пати атмосферски притисок, атомите во молекулите на водата ќе се подредат во совршено квадратна мрежа, правејќи ја познатата форма на снегулка како лист по коцки.

Обично, кога водата замрзнува, атомите во водата се прераспоредуваат во форма на шестоаголна или тетраедарна решетка и тој процес се повторува постојано, при што се формира природен кристал. Но, при висок притисок, водата очигледно зазема различни форми.

Погледнете како изгледа тоа

Поддржете ја нашата работа: