Нов пристап за откривање на црната материја

Тие веруваат дека честичките од црната материја се анулираат во т.н. црна радијација , кога ќе се судрат.Ако е ова точно , тогаш би било можно да се детектираат сигналите од таа радијација.

Најголемиот дел од масата во универзумот е сѐ уште непозната.И покрај тоа што малку се знае за црната материја , нејзината вкупна застапеност е прецизно измерена.Со други зборови , физичарите знаат дека постои , но сѐ уште не ја детектирале.

Уште од првите теории за црната материја , направени се бројни обиди таа да се открие.Сега Ијан Шумакер и неговите колеги научници , професорите Матс Тодал Франдсен и Џон Ф.Чери  , предлагаат нов пристап.Нивниот труд беше презентиран во списанието „Physical Review Letters“.

Потрага во подземните празнини

На Земјата се поставени неколку детектори во празнините под површината , каде што  вознемирувачката бучава е минимизирана.Надежите се дека еден од  детекторите ќе ги забележи овие честички кога ќе поминуваат низ Земјата.

Според Ијан Шумкер  можно е ова да се случи , но со оглед колку малку знаеме за црната материја , треба да се задржи  отворен ум и да се  истражат сите патишта кои може да водат до нејзина детекција.

Една од причините за ова е и фактот што  црната материја  сега е многу густа во нашиот дел од универзумот.

Тој и неговите колеги предлагаат сега да се бараат знаци од црната материја , наместо самите честички од црната материја.

Истражувачите веруваат дека кога ќе се судрат две честички од црната материја тие се однесуваат како две обични честички ; дека тие  ќе се анулираат и во тој процес ќе создадат радијација.Во ваков случај , радијацијата се нарекува црна радијација и може биде забележана  со постоечките подземни детектори.

Истражувачите откриле дека експериментот „LUX“ , фактички , веќе е сензитивен на овие  сигнали и може , со идните податоци да ја потврди или исклучи нивната хипотеза за потеклото на црната материја.

Обидите  да се фатат сигналите од црната радијација не се нови  и во моментов се изведуваат во неколку места во  вселената преку експериментите базирани на сателитите. Во тие места во вселената спаѓаат центарот на нашата галаксија , Млечниот Пат , а можно е и Сонцето да биде едно од тие области.

„Логично е да се бара црна радијација во одредени области во вселената , каде очекуваме таа да биде најгуста – многу погуста отколку на Земјата“- објаснува Шумакер.

Сепак , ниеден од овие експерименти на сателитите  сѐ уште нема детектирано црна радијација.Според Шумакер , Франдсен и Чери , ова можеби е затоа што со овие експерименти се бараат погрешни знаци.

„Традиционалните експерименти на сателитите се во потрага по протони , бидејќи очекуваат дека црната материја ќе се анулира во протони.Но , ако црната материја се анулира во црна радијација , овие експерименти се безнадежни“- велат научниците.

Во првите  денови на универзумот , кога целата материја била екстремно густа , можно е црната материја да се судирала и анулирала во црна радијација цело време.Ова се случува и со обичната материја , исто така , така што не е невообичаено и црната материја да се однесува на истиот начин , истакнуваат  научниците.

Како да се најде црната материја?

Физичарите имаат три начини да се обидат да ја детектираат црната материја.

Да ја создадат.  Да се удрат материите една со друга и  да се продуцира црна материја. Ова  се обидува во големите судирачи на честички , меѓу кои најпознат е Големиот хадронски судирач на ЦЕРН , во Женева , Швајцарија.Досега  безуспешно.

Да ја „скршат“. Ова е процесот на „анулирање“, во кој што честичките од црната материја се судираат и се анулираат во некаков вид на радијација.Ова може да се случи кога црната материја е доволно густа , така што веројатноста да се судрат две честички од црната материја е  голема.Досега безуспешно.

Да ја чекаат.Да се постават детектори и да се чека тие да детектираат честички од црната материја или знаци од нив.Досега безуспешно.


Поддржете ја нашата работа: