Оловото во забите го покажува потеклото на човекот

Според истражувачите од University of Florida,ова може да биде од голема помош при криминалните истраги,како и при археолошките истражувања ,кај што се рабори со стари или веќе распаднати лешеви.

Забите на младите луѓе абсорбираат остатоци од метал од околината,а бидејќи наслагите од олово се насекаде различни,со анализата на оловото од забите можно е да се одреди околината во која личноста растела вели George Kamenov

Kamenov соработува со полициските сили ,помагајќи им со својата работа да го ограничат подрачјето на истрага.Со својата работа исто така помага во археолошките истражувања,да се определи на кој историски период припаѓаат пронајдените човечките остатоци.

Влијанието на оловото од горивата што се користеа помеѓу 1920м и 1980 год .исто така се рефлектираат на забите што е помага да се ограничи староста на телото.Забите можат да ни покажат дали личноста во годините на својот развој живеела во САД,наспроти Европа,Јужна Америка,Австралија или во друг регион.

Покрај оловото,анализите на кислород во коските,кој се регенерира секои седум до десет години,може да ни прецизира каде личноста ја поминала последната декада.Други хемиским елементи во косата и ноктите, ни откриваат на која локација престојувала личноста во претходните неколку месеци ,.

Поддржете ја нашата работа: