Победен еден ген на ракот

Експериментите извршени на глувци (со рак на белите дробови и дебелото цревo) покажале дека со помош на оваа метода не само што драматично се намалил растот на туморот, туку исто така и на метастазите кои се главната причина за смртност кај ракот.

KRAS е сигнална молекула, протеински „прекинувач“ кој поттикнува низа молекуларни активности што и кажуваат на клетката како да расте и да преживее. Мутацијата во KRAS генот прави тој да е непрекинато „вклучен“ што предизвикува неконтролирана делба на клетките. Овие мутации се присутни кај околу 30% од ракот кај човекот, а особено кај ракот на белите дробови, дебелото црево, панкреасот и тироидната жлезда.
KRAS е еден од првите откриени гени кои предизвикуваат рак, но досегашните многубројни обиди да се делува на него беа без особен успех.

Со новиот пристап научниците успеаја со помош на нова генетска „алатка“ наречена „RNA interference“ (RNAi)  да го уништат  KRAS-протеинот пред тој да биде целосно формиран. Како резултат на ова клетките не можат да се делат и размножуваат.

Експериментите на глувци третирани на овој начин покажале дека кај глувците со рак на дебелото црево , туморот се намалил за 69%, но исто така го запрел и ширењето на клетките на ракот во други органи. Бројот на метастази во другите органи се намалил за 80% кај глувците со рак на белите дробови , а слично било и кај ракот на дебелото црево.

„И покрај ваквите ветувачки резултати, ова е само првиот чекор во битката против овој ген – предизвикувач на рак, бидејќи таргетирањето на мутацијата на  KRAS – генот,  треба да биде така дизајнирана за да не ја поремети нормалната форма на генот кој е неопходен за одржување на правилнот раст на здравите клетки“ – истакнуваат истражувачите.  

Овие истражувања се објавени во списанието „Molecular Cancer Therapeutics“

Поддржете ја нашата работа: