Роботи инспирирани од гепардите

Создадени од страна на Сангби Ким и неговите колеги од МИТ, роботите ги санираат/избегнуваат пречките на патот со помош на вградена „LIDAR systemMovie“ камера, која може да изгради слика на објектот  на патотот  врз основа на рефлектирана ласерска светлина. Алгоритамот ја проценува висинатата и растојанието до пречката, прилагодувајќи ја траекторијата на роботот во движење без да го попречува.

Тимот  го поставил роботот на лента за трчање, а потоа на патека (види видео). Успешно избегнал 70% од пречките со различни големина на лентата. На патеката, сепак, роботот бил дури и повеќе умешен, избегнувајќи околу 90% од пречките. Колку поголем е расположливиот простор, роботот има повеќе време да ги детектира и избегне пречките.

Роботот-гепард одржува просечна брзина од 8 километри на час. Рекордната брзина на слични четириножни роботи е 30 километри на час.

Гепардите ќе ја покажат својата способност на „DARPA Robotics Challenge“ на почетокот на јуни во Помона, Калифорнија.

Поддржете ја нашата работа: