Сексуалната репродукција не прави поздрави

Истражувачите од Универзитетот во Монтреал и од Истражувачкиот центар Сент-Жастин, покажаа неколку предиспозиции за намалување на болестите кај луѓето, со мешање на генетскиот материјал. Ова откритие е производ на достапните биолошки примероци и генетски податоци од целиот свет.

Што знаеме?

Генерација по генерација, размената на генетскиот материјал помеѓу мажот и жената предизвикува нашиот вид да се развива малку по малку. Хромозомите од мајката и таткото се здружуваат за да се создадат хромозомите на нивното дете (хромозомите се поголеми  составни делови на геномите). Сепак, геномите на родителите не се мешаат заедно на единствен начин. Некои комбинации се чести, додека некои имаат ниска фреквентност. Со текот на времето, и ретките комбинации ќе зачестат, но за тоа се потребни многу години.

Што дознавме?

Поконкретно, екипата на канадските истражувачи, предводени од д-р Филип Aвадала го открија следново: сегментите на човечкиот геном, кои не се здружуваат често, исто така, имаат тенденција да се носители на генетски мутации кои предизвикуваат болести. До моментот на можна рекомбинација на хромозот, овие сегменти акумулираат повеќе и повеќе „лоши“ мутации. Со други зборови, нашиот генетски материјал, всушност, се влошува, пред  да стане подобар. За среќа, мутациите кои предизвикуваат болести, на крајот, се исфрлаат од нашиот генетски код преку сексуална репродукција. Потенцијално, процесот може да трае неколку стотици генерации.

Зошто овие наоди се значајни?

Ова откритие ни дава подобро разбирање на тоа како ние сме, повеќе или помалку, изложени на ризик од развој на болести. Исто така дава попрецизен поглед на човечкот геном, со што се очекува да се забрза идентификацијата на мутации поврзани со одредени болести. Тоа пак води до нови третмани и превентивни програми.

Науката зад наодите

Анализирани се геномите на стотици лица од генетските податоци на „CARTaGENE“ (база на генетски податоци). Тие откриле дека процентот на мутации поврзани со болести е значително повисок во ниско рекомбинирачките сегменти познати како „coldspots”, во однос на високо рекомбинирачките сегменти, и дека лошите мутации во овие „coldspots“ се генерално повеќе штетни од другите.

Корситејќи преку 1000 геноми и програми на „CARTaGENE “, тимот беше во можност да го спореди овој феномен низ четири денешни популациски басени: Африканци, Азијци, Европејците и Канаѓаните со француско потекло. Африканците покажуваат најмал процент на болести поврзани со мутации на „coldspots“ на нивниот геном, а Западна Европа покажува најголем.

Истражувањата се објавени во „Nature Genetics“.

 

 

ЕНаука.мк e проект во кој главната движечка сила се лица со хендикеп и негови главни цели се враќање на интересот за науката и технологијата во нашите домови, институции и медиуми, како и да докаже дека вистинското место на лицата со хендикеп е во македонската наука и економија. Редовното посетување на нашиот портал, споделувањето и дискусијата на интересните статии ќе овозможи одржливост на овој проект и ќе поттикне други слични идеи од кој бенефит би имало целото општество.

Поддржете ја нашата работа: