Воведен курс по астрономија на Скопското Астрономско Друштво

По 19-ти пат Скопско астрономско друштво организира „Воведен курс по астрономија“. Целта на курсот е посетителите да се запознаат со основните принципи и факти од областа на астрономијата, без да им бидат потребни предзнаења од оваа наука. Астрономските термини и објекти ќе бидат претставени преку секојдневни примери, многу слики, анимации, неколку важни равенки и секако, набљудувања со телескопи.

Предавањата ќе се одржуваат два пати неделно – вторник и четврток, во амфитеатарот на Факултетот за електротехника и информатички технологии (ФЕИТ) со почеток од 20:00 часот.

Курсот ќе започне на 31.03.2016 (четврток). Предвидени се 10 термини, од кои два во Планетариумот при Младинскиот Културен Центар во Скопје. Предавањата ќе завршат на 03.05.2016, по што следи опционен тест, а потоа и доделување на дипломи за учесниците.

Цената за целокупниот курс е 1500 денари. Во цената се вклучени:

  • Скрипта со материјали од курсот;
  • Посета на Планетариумот;
  • Теренско набљудување со телескопи;
  • Завршен тест;
  • Диплома.

Повеќе информации може да прочитате на следниов линк.

Поддржете ја нашата работа: