ОГЛАС

Компанија од Скопје има потреба од работици за вработување во редовен работен однос на следните позиции:
– CNC Оператори за глодалка на дрво (РОВЕР)
– CNC Оператори за глодалка на метал
Предност имаат апликантите со познавање на компјутерски програми AutoCAD и Inventor.
Плата по договор, зависно од работното искуство.
Сите заинтересирани треба да ја пополнат апликацијата за вработување.

Во полето “Предмет” напишете Оглас

Во полето “Краток опис за Вас”
Опишете го Вашето досегашно работно искуство, комјутерски вештини, комуникациски вештини и се друго што би сакале да знаеме за Вас.

Огласот трае 7 дена.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ВРАБТОУВАЊЕ

[contact-form-7 id=”21567″ title=”Апликација за работуваување”]