Земји со најдобро здравство

Земјите се рангирани според ефикасноста на нивните системи за здравствена заштита  и условите за пензионирање.

5. Мексико

Медицинскиот туризам во Мексико порасна, бидејќи цените на лековите во САД се се’ поголеми. Здравственото осигурување во Мексико чини 300$, приватнитe планови чинaт повеќе, но сепак далеку помалку од нивниот северен статус.

И покрај неодамнешните статуси како една од „најдебелите“ земји во светот, Мексико е рангирано само неколку места подолу под САД во однос на очекуваниот животен век, додека жените всушност имаат и подолг просечен век. И ако од која било причина се најдете во болница во Мексико, ќе платите само 35$, за разлика од 1700$ во Америка.

4. Костарика

Животниот век во Костарика изнесува 76,8 години. Тоа успева да го постигне со една седмина од расходите по глава на жител и двојни  јавни/ приватни системи кои осигуруваат сите граѓани да можат да добијат покриеност. Познат како „CАЈА“, јавниот систем за здравствена заштита во Костарика постојано се надградува со нова опрема, технологија, како и кадри.

Пензионерите имаат право на целосно покривање на медицински услуги на корисникот кој има месечен приход поголем од 1000$ , без разлика дали е од социјално осигурување, инвалидско осигурување, пензија, или сличен извор. Нема ограничувања во однос на возраста или одредени состојби.

3. Малезија

Системoт за јавна здравствена заштита во Малезија не е достапен на странци, но нивниот приватен систем е еднакво квалитетен. Во рамките на системот, посетите на лекар чинат 16, а стоматолошките прегледи чинат 9 $. Нивните трошоци по глава на жител се всушност пониски од Костарика (1197$), на само 645$ по човек. Имаат многу прифатливи премии за осигурување – генерално здрав човек во неговите педесетти години треба да  очекува годишна премија од 400 до 1000$, во зависност од неговиот план.

2. Уругвај

Блискиот финалист, Уругвај има систем на здравствена заштита, кој во голема мера е приватен, но со бесплатна јавна здравствена мрежа. Пациентите им плаќаат директно на нивните лекари, според месечен план кој им дава право на сè, од редовни прегледи до  голема операција. Претходно постоечки состојби/ болести исто така не се проблем за стари лица  а оние на возраст од 60 години и нагоре ретко се одбиени.

Расходите по глава на жител на Уругвај, за здравствена заштита се исто така релативно ниски- 1132 $

1. Франција

Франција е на врвот на листата својата поради двојниот пристап на здравствена заштита. Земјата има приватизирани и јавно достапни опции, кои побаруваат од пациентите да плаќаат мала, во голема мера субвенционирана сума на пари или се потпираат на системот на социјално осигурување за покривање на трошоците.

Во Франција, линиите на комуникација помеѓу лекарите и пациентите се многу отворени.Поддржете ја нашата работа: