Врска помеѓу полицистични јајници и аутистични деца

Новите студии укажуваат на тоа дека жените со синдром на полицистични јајници имаат 35 отсто повеќе шанси за раѓање на дете со пореметување од аутистичен спектар.

Освен неколку специфични пореметувања во поединечен ген, како фрагилен х синдром или ретов синдром, се смета дека поголемиот дел облици на аутизам потекнува од сложени меѓучовечки односи помеѓу вродените варијации во потенцијално повеќе десетици невролошки гени, како и промени во гените, предизвикани од околината.

Иако научниците и порано го проучувале можните потенцијалното влијание на факторите на животната средина и после раѓањето, како што е целосно прекинување на поврзаноста со вакцинацијата, новите истражувања укажуваат на тоа дека пореметувањата од аутистичен спектар (ASD) се активираат во текот на пренаталниот развој, а со тоа е поврзан друг попис на можни ризици уште во матката.

Една нова теорија сугерира на тоа дека зголеменото ниво на андрогени, стероидни хормони кои допринесуваат за машките полови особини, а кои ги произведува мајката, би можеле да имаат голема улога.

Сега, студијата од Центарот за истражување на аутизмот при Универзитетот во Кембриџ додатно ја потврдува таа теорија дека жените со синдром на полицистични јајници (PCOS), имаат поголема веројатност дека ќе имаат дете со ASD. PCOS е честа, но за жал слабо позната состојба, каде јајниците абнормално излачуваат голема количина андроген, што доведува до метаболитичка дисфункција од отпорност на инсулин и спречување на повеќеклеточните вреќички исполнети со течност да ги испуштат јајниците секој менструален циклус за правилно да созреат.

“Ова ново истражување ни помага да го разбереме влијанието на тестостеронот врз развојот на феталниот мозок, како и понатамошното однесување на детето. Овие хормонални ефекти не се нужно независни од генетски фактори, бидејќи мајката и нејзиното дете можат да имаат поголема количина на хормони од генетски причини, а тестостеронот може да делува на начин на кој функционираат гените”, објаснува еден од главните автори на студијата.

Во првите два дела од оваа троделна студија, научниците го проверувале присуството на PCOS кај 971 жени, и присуството на ASD кај 26 263 жени со PCOS, и тоа го споредиле со преку 130 000 жени од контролната група со слична возраст и место на живеење.

Бројките покажале дека жените со ASD имаат повеќе од двојно шанси да имаат PCOS отколку жените без ASD, иако ризикот во двата случаи бил низок – 2,1 наспроти 1,1%. Исто така, зачестеноста на ASD кај жени со PCOS била двојно поголема отколку кај жените без PCOS – 0,17 наспроти 0,9%.

Во текот на анализата на последниот дел, од податоците, авторите откриле дека 8 588 од децата кои ги родиле мајки со PCOS имаат 35% поголема шанса да имаат аутизам, наспроти 41 127 контролирали деца кои ги родиле мајки без PCOS. Примероците се исти и за машки и за женски деца.

За жал, овој дел од анализата не ги земал во предвид ризик факторите од ASD потенцијално наследено од таткото.

Слични резултати добила и истоимената шведска студија.

Поддржете ја нашата работа: