Жирафите се наоѓаат пред изумирање?

Во изминатите 30 години е забележан драстичен пад на популацијата на жирафи – највисокото животно во светот, и овој проблем е класифициран како исчезнување на овие животни.

Бројките опадна за речиси 155.000 во 1985 година, а 97.000 во 2015 година, според Меѓународната унија за заштита на природата (IUCN).

Се претпоставува дека причините се загубата на природното живеалиште, ловот и граѓанските немири во некои делови на Африка. Од друга страна забележан е одреден раст, главно во јужните делови на континентот.

„IUCN“ досега не водеше премногу сметка за зачувувањето на животниот статус на жирафата. Сепак, според најновите податоци, жирафите се на црвената листа на загрозени видови и нивната популација е намалена за повеќе од 30 проценти.

Погледнете го видеото.

Поддржете ја нашата работа: