Зошто ни е важно туѓото мислење за нас?

Во време кога нашите предци ја  делеле планетата со мамутите и тигрите,  вклучувањето во одредена група било клучно за опстанокот. Денес, наша најголема закана е нашиот вид, како физички, така и социјално.

Без оглед на промената на обликот на заканите, потребата за прием, како и стравот дека нема да бидеме прифатени имаат силни влијанија врз нашите мисли и чувства. Всушност, ова во голема мера ја потхранува егзистенцијалната вознемиреност и станува белег на генерацијата.

Сите ние имаме внатрешна и надворешна гледна точка. Внатрешната е субјективното доживување на автентичното себе, додека надворешната е производ на нашиот поглед на светот. Двете заедно создаваат психо-социјална динамика, но таа динамика има само една референтна точка, оставајќи не во вечно балансирање помеѓу сопствената и туѓата перцепција.

Оваа деликатна рамнотежа се менува во моментот кога започнуваме  да бараме одобрување, или се обидуваме да ги контролираме резултатите. Стануваме екстерно фокусирани и нашата вистинска природа може буквално да се изгуби од вид . Суштинската природа е различна од его-сликата за себе која се храни од надворешните реакции.  Колку повеќе се обидуваме да воспоставиме рамнотежа со помош на надворешни средства, толку повеќе се губи вистинското „Јас“. Наместо да бидеме целосно присутни во нашите социјални интеракции, нашите мисли и однесување повеќе стануваат средство за извлекување на одговор, отколку израз на само-вредност.

Егото е  лажна  слика, фасада испишана од барањата на нашиот контекст. Тоа е нашата слика за себе, нашата општествена маска, улога која ја играме во потрага по одобрување. Его – сликата е управувана од самокритичност и негативен разговор со себе, базиран на страв. Тој страв е најчесто страв од отфрлање или чувство на помала вредност.

Единственото одобрување и валидација која ни е потребна е онаа сопствената, која произлегува од самоприфаќањето. Единствено така можеме да се ослободиме од стравот.

Поддржете ја нашата работа: