Луѓето кои не го менуваат својот лекар живеат подолго

Една студија покажува дека оние кои не го менуваат својот лекар живеат подолго.

“Имавме 9 различни земји на 4 различни континенти – и тоа во различни здравствени системи. Затоа мислиме дека не станува збор за влијание на средината и културата, туку тоа е човечкиот фактор”, вели Д-р Денис Переира Греј, лидер на истражувањето кое е објавено во списанието BMJ Open.

“Ние веруваме дека ова функционира на два начина. Пациентите разговараат со лекарите кои ги познаваат и на кои им веруваат, дури и кога станува збор за непријатни проблеми, а докторот исто така има повеќе информации и може да ги прилагоди советите кои ќе ги даде на одреден пациент”.

Претходните студии покажуваат дека пациентите се позадоволни кога подолго време одат кај истиот општ лекар и ваквиот континуитет на здравствената заштита води кон поголема веројатност дека потоа ги следат упатствата на лекарот и имаат помала веројатност да завршат во болница.

Со цел да се истражи дали континуитетот влијае на здравствената заштита според стапката на морталитет, научниците проучиле 22 студии кои опфаќаат општи лекари и специјалисти.

Во 18 студии е откриено дека подолгиот континуитет на здравствена заштита бил поврзан со понизок степен на морталитет, додека во 3 студии не е пронајдена никаква врска. Во една студија, базирана на бројот на барања за исплата на осигурување, утврдено е дека подолгиот континуитет е придружен со повисока смртност.

Во истата студија, добиените податоци покажале дека подолгиот континуитет е сепак поврзан со понизок степен на смртност. Тоа го истакнува интерперсоналниот однос помеѓу докторот и пациентот а пресметките врз основа на поднесените барања за одштета го даваат само односот на бројот на контакти со докторот и смртноста.

Резултатите од ова истражување сугерираат дека здравствените системи во светот треба да имаат приоритет во обезбедувањето континуитет на здравствената заштита, истакнуваат авторите.

Поддржете ја нашата работа: