Постигнат нов рекорд во пренос на податоци со оптички влакна

pixabay

Меѓународен истражувачки тим предводен од Лабораторијата за фотониска мрежа на Националниот институт за информатичка и комуникациска технологија NICT во Јапонија постигна светски рекорд од 402 Tb/s пренос во стандардни комерцијално достапни оптички влакна, користејќи нови технологии за идната оптичка комуникациска инфраструктура.

NICT покажа рекорден оптички пренос на опсег од 37,6 THz за да овозможи нов рекорд на брзина на податоци од 402 терабити во секунда во стандардните комерцијално достапни оптички влакна.

Овој рекорд беше постигнат со изградба на првиот оптички систем за пренос кој ги покрива сите опсези на пренос (OESCLU) за мали загуби во стандардните оптички влакна. Системот комбинира различни технологии за засилување, од кои некои биле развиени за оваа демонстрација, вклучувајќи 6 типа оптички засилувачи со допинг и дискретно и дистрибуирано Раманово засилување.

Новите еквилајзери за оптичко засилување, исто така, обезбедиле пристап до нови појаси на бранова должина кои сè уште не се користат во воспоставените системи. Се очекува дека новоразвиената технологија значително ќе придонесе за проширување на комуникацискиот капацитет на оптичката комуникациска инфраструктура.

„Во оваа демонстрација го прошируваме мултиплексниот пренос со густа бранова должина (DWDM) за да ги покриеме сите главни преносни опсези со ниски загуби на стандардни оптички влакна и овозможуваме повеќе од 1.500 паралелни канали за пренос во вкупна оптичка ширина од 37,6 THz“, се вели во соопштението на NICT. .

Заедно со партнерите, NICT го конструираше првиот во светот преносен систем од O на U-појас способен за DWDM пренос во комерцијално достапни стандардни оптички влакна постигнати со специјално дизајнирана технологија на засилувачи. Демонстрацијата на пренос користи 6 DFA варијанти за засилување во O/E/S/C/L-бендови со дискретно (U-појас) и дистрибуирано Раманово засилување заедно со нови оптички еквилајзери на засилување за профилирање во O/E опсези.

Широкопојасен DWDM сигнал составен од до 1.505 канали кои покриваат 275 nm (37,6 THz), од 1.281,2 nm до 1.649,9 nm, преку O, E, S, C, L и U-појасите се пренесувал преку 50 км оптички сигнал.

Високи стапки на пренос на податоци се постигнуваат со користење на двојна поларизациска квадратура-амплитудна модулација (QAM) со до 256 симболи по констелација.

Проценетата брзина на податоци за генерализирани меѓусебни информации (GMI) по пренос од 50 km била 402 Tb/s, што ја надминува претходната највисока стапка на податоци за едномодни влакна (SMF) за повеќе од 25%, и вкупна ширина на пренос од 37,6 THz е исто така зголемување од 35%.

Брзината на пренос на податоци на системите за оптички пренос што е потребна за да се овозможат информациски услуги „надвор од 5G“ се очекува да се зголеми енормно. Новите опсези на бранови должини им овозможуваат на распоредените мрежи со оптички влакна да вршат поголема пропусност на податоци и да го продолжат животниот век на постоечките мрежни системи. Исто така, се очекува дека новите опсези можат да ја задоволат зголемената побарувачка за комуникациски услуги од следната генерација со нивно комбинирање со нови видови оптички влакна.

Поддржете ја нашата работа: