РАСТЕНИЈА ПОД АНЕСТЕЗИЈА: Што се случува кога на растенијата им даваме анестетик?

Иако сè уште никој не знае со сигурност како делуваат анестетиците, медицината во одредени случаи ги користи против разни видови болки. Тие носат речиси моментално олеснување и честопати не нè интересира нивниот хемиски состав или како тие делуваат…, сè додека делуваат.

Сепак, анестетиците се сложени хемиски мешавини кои освен што имаат способност да ја отстранат болката, прават и многу други работи кои не ги забележуваме.

Постои широк спектар на хемикалии кои имаат анестетички ефект врз луѓето, но како тие генерално предизвикуваат состојба на намалена свест што резултира со нечувствителност на болка останува мистерија.

Оваа мистерија дополнително се продлабочува со фактот дека не само луѓето и животните се подложни на ефектите од анестетиците. Растенијата може да се стават и под анестезија. Покрај тоа, растенијата под анестезија реагираат слично на луѓето и животните…

Од античко време луѓето користеле разни билки за седација и анестезија, но корените на модерната анестезиологија датираат од 19 век, кога лекарите првпат почнале да даваат диетил етер на пациентите за време на операцијата.

Научниците набрзо сфатија дека растенијата и животните реагираат слично на етерот како и луѓето. Врз основа на тоа, францускиот лекар Клод Бернар заклучил дека растенијата, животните и луѓето имаат заедничка биолошка суштина, т.е. основа.

Денес, век и половина подоцна, научниците сè уште ја истражуваат оваа сличност помеѓу растителните, животинските и човечките организми.

За да ги набљудуваат реакциите, научниците најчесто користат растенија чии движења се видливи – како што се месојадните растенија и растенијата кои ги движат лисјата на допир.

Во новото истражување, јапонски и европски научници ги здружија силите во заеднички проект за дрогирање на растенијата и снимање на нивните реакции.

Дрогирани растенија

Растението чувствително на допир (Mimosa pudica), кое ги затвора листовите како одговор на стимуланс со допир, било допингувано со етер и се забележала интересна реакција. Она што беше забележано од окото на камерата (и очите на сите присутни научници) беше всушност отсуството на каква било реакција на допир. Анестезираното растение целосно ја изгубило својата природна способност да реагира на надворешни дразби 7 часа. После тоа, сè се вратило во нормала.

Во друг експеримент, анестезиолозите користеле раствор од лидокаин за да го имобилизираат движењето на листовите.

Месојадното растение (Dionaea muscipula) реагирало на сличен начин под влијание на етер – не реагирало со затворање на „устата“ по слетувањето на инсектите, само што и покрај упорните обиди растението подолго да се држи под анестезија, ефектот на анестезијата траела само 15 минути.

Друг месојад (Drosera capensis), кој го фаќа својот плен со лепливи пипала на листовите, ја изгубил способноста да ги свитка лисјата и пипалата по анестезијата со етер.

По овие (не премногу софистицирани) експерименти, кај сите растенија се вратиле редовните активности, а научниците дошле до одредени заклучоци. Имено, тие дошле до можен одговор на прашањето зошто растенијата се „заспани“ под дејство на анестезија. Се смета дека ова е затоа што анестетиците ги блокираат електричните импулси кои инаку им овозможуваат на растенијата да одговорат на надворешните дразби и на тој начин ги нарушуваат нивните биолошки системски функции.

Биоелектрицитетот ги движи и луѓето и животните, како и растенијата, заклучија научниците. Ова откритие е од големо значење за разбирање на развојот на растенијата, како и за разбирање на одредено однесување на растенијата засновано на елементарната интелигенција и познанието на растенијата, што деновиве се повеќе е под внимание на научниците.

Оваа сличност во одговорот на анестетиците помеѓу растителните и животинските организми, може да доведе до решавање на мистеријата за начинот на кој анестетиците делуваат на луѓето, бидејќи никој сè уште не знае точно како функционира анестезијата.

Поддржете ја нашата работа: