Најбараните професии во блиската 2020-та!

LinkedIn“ објави своја годишна листа на професиите за кои најмногу расте интерес, професии со голем раст во последните 5 години, и особено во иднината!

Ова се топ пет најбарани професии чиј успех се должи на развојот на технологијата во претходната деценија.

Инженер за безбедност на сајт

Инженеринг за обезбедување на сајтови е дисциплина која вклучува аспекти од софтверскиот инженеринг и ги применува на проблемите на инфраструктурата и работата. Главната цел е да се создаде високо безбеден софтверски ситем.

Инженеринг за управување на податоци

Личноста која се занимава со оваа работа управува со базата на податоци, серверите и системскиот инженеринг. Во основа се занимава со колекција на низа технологии кои се потребни за завршување некој проект.

Научник на податоци

Примамливоста на оваа улога е во директна корелација со професиите на пазарот за алатки за масовна обработка и анализа на податоци со кои се служат научниците во областа на податоци чија задача е да ги истражуваат значајните колерации во непрекинато растечките количини на податоци и да ги претворат во откритија.

Инженер за роботика

Инженерот за роботика е “дизајнер позади кулисот“, одговорен за создавање роботи и роботски системи кои се во состојба да објавуваат задачи кои луѓето не можат или пак не сакат да ги извршат. Тие со своите креации помагаат работата да биде полесна, посигурна и поефикасна.

Експерт за вештачка интелигенција

Вообичаено, инженерот истражувал или друг експерт кој се фокусира на машинското учење и вештачката интелигенција, смислуваат работи како тоа каде има смисла на имплементарен Al или пак изградба на Al систем.

Поддржете ја нашата работа: