Првата диода од една молекула

Оваа идеја беше зачната уште пред 40 години. Биле направени и неколку прототипови во минатото. Но, научниците од Универзитетот Колумбија, сега создадоа диода која ги остави далеку зад себе сите претходни обиди.

Диодата може да ја трансформира наизменичната струја во еднонасочна, со ефикасност за 50 пати поголема од останатите. Овој процес се нарекува „ректификација“.

Да се создаде ваков вид на селективен уред изгледа како тежок предизвик, но истражувачите го решиле проблемот со тоа што ја направиле молекулата асиметрична. Ова значи дека кога струјата тече во еден правец се соочува со услови различни од тие кога се обидува да тече во обратен правец. Ова создава ефективни мали диоди.

Научниците успеале да ја создадат оваа асиметрична молекула, која е поефикасна од претходните, на тој начин што ја потопиле едната половина од молекулата во јонски раствор – со што различните средини околу двете половини од молекулата ја овозможуваат асиметријата. За да ја зголемат асиметријата, контактите од злато што ја поврзуваат диодата со останатиот дел од струјното коло се направени со различна големина. Научниците ќе продолжат да тестираат и други молекуларни системи за да ја направат диодата уште поефикасна.

Истражувањето е опишано во списанието „Nature Nanotechnology“.

 

Поддржете ја нашата работа: