Зошто пандите се црно-бели?

Како едно од најкарактеристичните животни, пандите имаат една работа која ги разликува од останатите животни: нивната боја. Впечатливата црно-бела шема отсекогаш привлекувала внимание, при што се наметнува прашањето од каде доаѓа таквиот изглед?

Една нова студија објавена во списанието Behavioral Ecology нуди теорија, преку анализа на однесувањето на пандите и останатите месојадни животни од аспект на животната средина. Тимот верува дека со оглед на мечките кои го поминуваат својот животен век на снег, и оние кои живеат во густи шуми, црно-белата шема е нешто како компромис кој обезбедува камуфлажа во двете животни средини. Карактеристичните очи и уши се согласни за нивната меѓусебна комуникација.

Помеѓу научниците имало различни предлози за црно-белиот контраст на пандите. Едно животно не може да остане незабележано, особено ако тежи до 160 килограми. Еден од научниците сугерира дека ваквите варијации на бојата можат да помогнат при регулирање на нивната телесна температура, особено кај пандите кои живеат во две различни средини.

Меѓутоа, многу други видови се вклопуваат во монохроматска менажерија. Може ли ова да помогне да се објасни бојата на пандите? Лентите на зебрата поттикнаа многу дебати помеѓу биолозите, при што објаснувањата се од заштита од це-це муви па се до збунување на предатори, додека за пингвините се чини дека има многу појасно образложение – таквата боја ја користат само за камуфлажа. Ниту едно од овие образложенија не се вклопува со џиновската панда.

Според тоа, тактиката на истражувачите била поинаква. Тие искористиле компаративен филогенетски пристап, набљудувајќи ја бојата на крзното кај панди, 195 други месојадни видови и 39 подвидови на мечки во прилог на околината во која живеат и нивното социјално однесување. Тие откриле поврзаност помеѓу посветлите бои и снежната околина, и потемни пигменти со шумска околина, што укажува дека на пандата и треба камуфлирање и во двете средини.

Но, нивните карактеристични фацијални точки не се вклопуваат во овој модел. Наместо тоа, се чини дека видовите со контрастни уши и очи биле најжестоките теми, за кои научниците сметаат дека црната боја на уши би можела да служи за предупредување од предатори како и за меѓусебна комуникација.

Поддржете ја нашата работа: