Португалија успеа да функционира само од обновливи извори на енергија во текот на цели 4 дена

Како што обновливите извори на енергија стануваат се’ попопуларен и поефективен извор на енергија, постојано гледаме историски постигнувања на некои земји кои си имаат поставено цел да ја ограничат емисијата на штетни гасови во атмосферата и со тоа да придонесат за намалување на ефектите од глобалното затоплување. Најновото постигнување го направи Португалија која успеа во текот на цели четири денови да функционира само од обновливи извори на енергија, постигнувајќи неверојатна постојана енергија од 107 часа, од 7 до 11 мај.

Во текот на овој рекорден период, Португалија се оддржуваше целосно на сончева, ветерна и хидро електрична енергија, без потреба да се врати на енергијата од јаглен и природен гас.

Ова покажува дека оваа земја измина долг пат во поглед на прифаќањето на чистата енергија во последниве децении и би можела уште повеќе да ги подобри своите еколошки ингеренции во блиска иднина и да се префрли на 100% енергија од обновливи извори.

Ова претставува значајно достигнување за една европска земја што се очекува во текот на следните години да се прошири и низ цела Европа. Насекаде низ светот се’ повеќе земји ја заменуваат својата индустрија заснована на јаглен со обновливи извори на енергија и доколку работите продолжат да се одвиваат во оваа насока, до крајот на деценијата светот би можел да се врати на вистинскиот пат и да добива повеќе од една четвртина од енергетските потреби од обновливи извори на енергија.

Поддржете ја нашата работа: