Како би изгледал светот без океаните?

Ако тие ненадејно пресушат еден ден, животот каков што го познаваме, драматично би се променил.

Анимираното видео на Хуберт Хелер, покажува каков би бил пејсажот на Земјата, ако се испразнат сите океани во светот.

Поддржете ја нашата работа: