Од изметoт на кравите до електрична енергија

Оваа семејна фарма, од Плимут во Индијана, САД, инвестирaла во систем кој го трансформира изметот од кравите и останатиот отпад во електрична енергија. Енергијата што ја произведуваат е доволна за потребите на 1.000 домови, услуга за која плаќа локалното јавно претпријатие.

Но, тоа не единствениот бенефит. Вообичаено сточните фармери го складираат отпадот од фармите во отворени лагуни, а реата што се шири од нив претставува проблем за соседството. Овие лагуни имаат и големо влијание врз животната средина, бидејќи испуштаат метан и јаглероден диоксид кои се главните причинители на климатските промени, а можат да ги загадат и подземните води доколку се излеат за време на обилните дождови.

 

Со поставување на анаеробни дигестори, што всушност претставуваат големи бараки кои ја користат топлината за да го забрзаат распаѓањето, во исто време се собираат и реата и стакленичките гасови.

Овие дигестори, исто така подобро го претвораат изметот во ѓубриво за посевите од фармата. Откако ќе се екстрахира течното ѓубриво богато со хранливи материи, тоа што останува се користи како мека подлога за лежиштата на кравите.

Агенцијата за заштита на животната средина во САД проценила дека повеќе од три милиони тони стакленички гасови се елиминирани од Хомстед и од 246 други сточни фарми во САД кои инсталирале системи за трансформација на биогасовите. Тоа е еднакво како од улиците да се тргнат повеќе од 630.000 возила.

Во САД има околу 8.000 сточни и свињарски фарми кои се довoлно големи за да можат овие системи да бидат одржливи. Проценките на Агенцијата за животна средина се дека тие би можеле да генерираат електрична енергја за напојување на еден милион домови и да се намали емисијата на гасови во количина еднаква како кога од улиците би се тргнале скоро четири милиони автомобили.

Поддржете ја нашата работа: