Како далтонистите го гледаат светот околу себе?

Способноста за разликување на бои може да биде клучна за нашето секојдневие. Луѓето кои не разликуваат бои имаат потешкотии кога трба да проценат дали храната е расипана, ии кога гледаат сообраќајни светла, пишува Business Insider.

Ова видео илустрира како далтонистите гледаат на боите во светот. Многу од нив гледаат некои бои, но не сите кои ги гледаат другите луѓе.

Поддржете ја нашата работа: