Онлајн програма за страв од летање

Во денешната глобална заедница, фобијата може да има разурнувачки ефект врз напредувањето во кариерата, но помалку од 1% од засегнатите бараат професионална помош и покрај фактот дека се лечи кај 98% од случаите.

TakeOff Project“ е онлајн курс, целосно интерактивен, создаден од страна на Алекс Герваш, комерцијален пилот, психолог и специјалист за страв од летање. Програмата, врз основа на 30 години на клинички студии, има за цел да ви помогне да го надминете стравот од летање во 30 сесии.

Првите 10 сесии, погодни за ниско ниво на страв од летање, се достапни бесплатно. Останатите 20 се развиени за подлабок страв од летање и вклучуваат онлајн и офлајн помош од терапевти. Секоја индивидуална сесија се состои од главна тема, видео, резиме, само-тестирање и домашна задача. Со согласност и посветен ангажман, проектот може да ви помогне да го запрете страдањето и да уживате во летањето.

„Основната идеја на овој веб сервис е да се надмине избегнувачкото однесување, со кое исплашените патници се добро запознаени “, вели Герваш. Терапијата е удобна и лесна, без трошоци и обврски, овозможувајќи им на милиони лица да го надминат стравот.

Поддржете ја нашата работа: