Пријатели и ДНК

Наодите од истражувањето спроведено на Униврзитетот во Калифорнија, во Институтот за медицинска генетика, велат дека луѓето имаат тенденција да одбираат лица со слична генетска структура за пријатели.

Испитувањето е извршено на примерок од  1,5 милиони маркери на генетски варијации, вршејќи споредба на лица кои се пријатели, наспроти лица кои не се пријатели.  Во долготрајната студија учествувале околу 2000 лица. Групата е хомогена (белци со европско потекло), со цел да се контролираат релевантните фактори.

Пронајдено е дека најголемо поклопување помеѓу пријателите има во гените за мирис, односно лицата кои сакаат исти мириси, имаат тенденција да се движат во слични средини итн.

Новите сознанија јасно тврдат дека лицата кои се пријатели имаат слична ДНК. Гените играат улога и во изборот на сопружниците.

Главната идеја на студијата, во основа е, да се разбере создавањето на пријателство. Во целиот животински свет, единствено човекот и некои други цицачи создаваат пријателства.

Поддржете ја нашата работа:
Ви благодариме за секоја ваша поддршка и донација