Што се случува кога една црна дупка ќе проголта ѕвезда?

СПОДЕЛИ

Кога ѕвездата ќе се доближи до црната дупка, интензивните приливни сили ќе ја растргнат. Остатоците ќе бидат исфрлени надвор со голема брзина, додека останатиот дел од ѕвездата ќе се спушти кон црната дупка, предизвикувајќи блесок. Погледнете!

 

Дискусија

Коментари

СПОДЕЛИ
Сите материјали објавени на нашиот портал може слободно да се користат од страна на наставниците и професорите