Зошто е штетно пушењето во автомобил?

Пушењето во автомобил го зголемува нивото на ситни штетни честитчки до вредност значително над оние кои ги препорачува Светската здравствена организација, утврди тим на шкотски аналитичари.

Со помош на електро мотор поставен на задното седиште, три денови е мерена концентрацијата на споменатите штетни честитчки во автомобил кој го возеле 17 луѓе, од кои 14 биле пушачи. Учесниците во испитувањето замолени се да се држат до вообичаените пушачки навики, а од 104 вожњи кои во просек траеле по 27 минути, во 63 случаеви не се пушело во автомобилот.

Во примерите во кои возачот пушел, просечната вредност на штетните честички во автомобилот достигнала до 83 микрограма на метар квадратен, додека Светската здравствена организација како дозволив максимум го има одредено на 25mcg/m3.

Дури во примерите каде возачот возел со отворен прозор или вклучена вентилација, нивото на штетни честитчки била исто многу висока него што препорачува здравствената организација.

Просечната најголема вредност на штетни честитчки достигнала 385 mcg/cu, а рекордот е повеќе од 880 mcg/m3.

Споменатите честитчки се опасни бидејќи може да навлезат длабоко во респираторниот систем, а поради нив највише е загрезено здравјето на децата кои се возат во автомобилот, истакна кординаторот на испитувањето.

Во соработка со Gostivarpress.mk

Поддржете ја нашата работа: